top of page
İTHALAT/İHRACAT HİZMETLERİ

İTHALAT/İHRACAT HİZMETLERİ

İthalat: yurtdışında üretimi yapılmış bir malın ülkede bulunan alıcılar tarafından satın alınması işlemidir. Diğer bir adıyla dışalımdır. İthalat işleminin gerçekleştirilebilmesi için iki ana unsur bulunmaktadır; satın alınacak ürün ve ürünü satın alacak vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi. 

İhracat: İthalatın tam tersidir, yani ülkede üretilen bir malın döviz karşılığında yabancı bir ülkeye satılması işlemidir. Buna da aynı zamanda dışsatım adı verilir. İhracat işleminin gerçekleştirilebilmesi için de satılacak bir malın ve bu malı satacak vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişinin olması gereklidir. 

ERKA Dış Ticaret olarak hizmet verdiği firmanın tüm dış ticaret süreçleri ile işlemlerinin hazırlığını ve takibini yapmakla sorumludur. Resmi evrakların hazırlanması, lojistik ve gümrük organizasyonunun yapılması ile müşteri ilişkilerinin yürütülmesinde aktif rol alır.

bottom of page